Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Januar 2007

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o portugalski zakonodaji o bankovcih

Svet ECB je 29. decembra 2006 na zahtevo portugalskega ministrstva za finance in javno upravo sprejel Mnenje o vzpostavitvi okvira delovanja za odkrivanje ponaredkov in razvrščanje bankovcev glede na primernost za uporabo v obtoku (CON/2006/62). Mnenje je na voljo na spletnih straneh ECB.

Upravljanje in vodenje / Operativne zadeve

Sklep ECB v zvezi z vstopom Banke Slovenije v Eurosistem

Svet ECB je 30. decembra 2006 sprejel Sklep o vplačilu kapitala, prenosu deviznih rezerv in prispevku v rezerve in rezervacije Evropske centralne banke s strani Banke Slovenije (ECB/2006/30). Sklep bo v kratkem objavljen v Uradnem listu Evropske unije in na spletnih straneh ECB.

Sporazum ECB o terjatvi Banke Slovenije skladno s členom 30.3 Statuta ECSB

ECB in Banka Slovenije sta 30. decembra 2006 podpisali Sporazum v zvezi s terjatvijo, priznano Banki Slovenije s strani Evropske centralne banke po členu 30.3 Statuta ESCB, ki je enakovredna prispevku deviznih rezerv Banke Slovenije v ECB. Sporazum bo v kratkem objavljen v Uradnem listu Evropske unije in na spletnih straneh ECB.

Advice on legislation

Stiki za medije