Izvršilni odbor

Bankovci

 • Razvoj gotovine
 • Upravljanje gotovine

Makrobonitetna politika in finančna stabilnost

 • Finančna regulacija
 • Makrofinančne politike
 • Makrofinančne povezave
 • Spremljanje finančne stabilnosti

Notranja revizija

 • Izvajanje revizij 1
 • Izvajanje revizij 2

Raziskave

 • Finančne raziskave
 • Raziskave s področja denarne politike

Sekretariat ESRB

Stiki z javnostjo

 • Delo z javnostjo
 • Jezikovne storitve
 • Odnosi s svetovnimi mediji
 • Splet in digitalni mediji

Tržna infrastruktura in plačila

 • Pregled nad delovanjem sistemov
 • Razvoj tržne infrastrukture
 • Tržna integracija
 • Upravljanje tržne infrastrukture

Upravljanje tveganj

 • Analiza tveganj
 • Strategija na področju tveganj

Ekonomske analize

 • Modeliranje napovedi in politik

Denarna politika

 • Denarna analiza
 • Kapitalski trgi in finančna struktura
 • Strategija denarne politike

Gospodarska gibanja

 • Analiza poslovnih ciklov
 • Cene in stroški
 • Fiskalna politika
 • Ponudbena stran, trg dela in spremljanje držav
 • Zunanji sektor euroobmočja in uvedba eura

Mednarodni in evropski odnosi

 • Analiza mednarodne ekonomske politike
 • Predstavniški urad ECB v Bruslju
 • Predstavniški urad ECB v Washingtonu
 • Ustanove in forumi EU
 • Zunanja gibanja

Pravna služba

 • Finančno pravo
 • Institucionalno pravo
 • Zakonodaja
 • Zakonodaja o nadzoru

Sekretariat

 • Sekretariat
 • Služba za skladnost s predpisi in upravljanje
 • Upravljanje dokumentov

Statistika

 • Analitični kreditni in glavni podatki
 • Denarna in ekonomska statistika
 • Podatki o bančnem nadzoru
 • Podatki o vrednostnih papirjih in finančnih trgih
 • Statistične aplikacije in orodja
 • Zunanja statistika in sektorski računi

Svetovanje Izvršilnemu odboru

Tržne operacije

 • Analiza tržnih operacij
 • Denarni trg in likvidnost
 • Operacije na obvezniških trgih in mednarodne operacije
 • Sistemi za tržne operacije
 • Storitve finančnih operacij

Glavni koordinator podpornih služb

Operativno tveganje in neprekinjeno poslovanje

Finance

 • Centralno javno naročanje
 • Finančno poročanje
 • Proračun in kontroling
 • Računovodstvo

Kadrovska služba

 • Partnerstvo s poslovnimi področji
 • Poklicno usmerjanje
 • Storitve za zaposlene

Skupina za organizacijsko učinkovitost

Informacijski sistemi

 • Analitične aplikacije
 • Infrastruktura in operacije
 • Izvedbene aplikacije
 • Organizacijski sistemi
 • Upravljanje IT in poslovni odnosi
 • Varnost in arhitektura

Uprava

 • Splošna služba
 • Upravljanje prostorov
 • Varovanje in zaščita

Nadzorni odbor

Mikrobonitetni nadzor I

 • Nadzor pomembnih bank I–VII

Mikrobonitetni nadzor III

 • Analize in metodološka podpora
 • Pregled nad institucijami in sektorji
 • Pregled nad nadzorom in odnosi s pristojnimi nacionalnimi organi

Sekretariat Nadzornega odbora

Mikrobonitetni nadzor II

 • Nadzor pomembnih bank VIII–XV

Mikrobonitetni nadzor IV

 • Analiza tveganj v okviru EMN
 • Centralizirani inšpekcijski pregledi na kraju samem
 • Dovoljenja
 • Interni modeli
 • Krizno upravljanje
 • Nadzorne politike
 • Priprava in usklajevanje načrtov nadzorniških pregledov
 • Razvoj metodologije in standardov
 • Uveljavljanje pravil in sankcije
 • Zagotavljanje kakovosti nadzora