Osoby pracujące z gotówką

Grupa ta obejmuje pracowników banków komercyjnych, urzędów pocztowych i innych firm, które sortują pieniądze według jakości obiegowej i wprowadzają je do obiegu. Do zadań tych osób należy sprawdzanie banknotów i monet pod kątem autentyczności.

Obsługa gotówki

Krajowe banki centralne regularnie testują sprzęt do obsługi banknotów na próbie falsyfikatów najczęściej występujących w obiegu. EBC publikuje wykaz urządzeń i przyrządów, które przeszły testy z wynikiem pozytywnym, aby ułatwić firmom obsługującym obieg gotówki i detalistom wybór sprzętu do sprawdzania autentyczności banknotów.

Materiały szkoleniowe

Z myślą o osobach zajmujących się zawodowo gotówką EBC opracował narzędzia edukacyjne, dzięki którym można poznać zabezpieczenia banknotów euro z pierwszej i drugiej serii oraz dowiedzieć się, jak sprawdzać autentyczność tych banknotów.


Program partnerstwa

Celem programu partnerstwa jest udostępnienie producentom i dystrybutorom sprzętu do obsługi banknotów, ich klientom i użytkownikom tego sprzętu rozmaitych narzędzi edukacyjnych, które mają im pomóc w przygotowaniu się na wprowadzanie do obiegu kolejnych nominałów z serii „Europa”.