TISKOVÁ ZPRÁVA

Zveřejnění zprávy Evropského účetního dvora o provozní efektivitě řízení ECB za rozpočtový rok 2006 a odpovědi ECB na tuto zprávu

4. září 2009

Evropská centrální banka (ECB) dnes zveřejnila zprávu Evropského účetního dvora o provozní efektivitě řízení ECB za rozpočtový rok 2006 a svou odpověď na tuto zprávu. Zpráva Účetního dvora byla vypracována v souladu s článkem 27.2 Statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky.

Zpráva Účetního dvora byla i s odpovědí ECB zveřejněna také v Úředním věstníku Evropské unie ze dne 4. září 2009. Naleznete ji rovněž na internetových stránkách ECB.

European Central Bank

Kontakty pro média