PRESSITEADE

Avaldati Euroopa Kontrollikoja aruanne EKP juhtimise tulemuslikkuse kohta 2006. eelarveaastal koos EKP vastusega

4. september 2009

Euroopa Keskpank (EKP) avaldas täna Euroopa Kontrollikoja aruande EKP juhtimise tulemuslikkuse kohta 2006. eelarveaastal koos EKP vastusega. Aruanne on koostatud vastavalt Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artiklile 27.2.

Kontrollikoja aruanne ja EKP vastus on avaldatud ka 4. septembri 2009. aasta Euroopa Liidu Teatajas ning EKP veebilehel.

European Central Bank

Kontaktandmed