COMUNICAT DE PRESĂ

Publicarea raportului Curţii de Conturi Europene privind eficienţa administrării BCE pentru exerciţiul financiar 2006 şi răspunsul formulat de BCE

4 septembrie 2009

Banca Centrală Europeană (BCE) publică astăzi raportul întocmit de Curtea de Conturi Europeană privind eficienţa administrării BCE pentru exerciţiul financiar 2006, însoţit de răspunsul formulat de BCE. Raportul Curţii a fost elaborat în conformitate cu articolul 27.2 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene.

Raportul şi răspunsul BCE au fost, de asemenea, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din data de 4 septembrie 2009 şi pot fi consultate pe website-ul BCE.

European Central Bank

Contacte media