PRANEŠIMAS SPAUDAI

Europos Audito Rūmų ataskaitos dėl ECB valdymo veiklos efektyvumo 2006 finansiniais metais ir ECB atsakymo paskelbimas

2009 m. rugsėjo 4 d.

Šiandien Europos Centrinis Bankas (ECB) paskelbė Europos Audito Rūmų parengtą ECB valdymo veiklos efektyvumo 2006 finansiniais metais ataskaitą ir ECB atsakymą į ją. Audito Rūmų ataskaita parengta remiantis Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 27 straipsnio 2 dalimi.

Ataskaita kartu su ECB atsakymu paskelbta 2009 m. rugsėjo 4 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Šiuos dokumentus taip pat galima rasti ECB interneto svetainėje.

European Central Bank

Kontaktai žiniasklaidai