SPOROČILO ZA JAVNOST

Objava Poročila Evropskega računskega sodišča o reviziji učinkovitosti upravljanja ECB za proračunsko leto 2006 in odgovor ECB

4. september 2009

Evropska centralna banka (ECB) je danes objavila poročilo Evropskega računskega sodišča o učinkovitosti upravljanja ECB za proračunsko leto 2006 in odgovor ECB nanj. Sodišče je poročilo pripravilo v skladu s členom 27.2 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke.

Poročilo je skupaj z odgovorom ECB objavljeno v Uradnem listu Evropske unije z dne 4. septembra 2009, lahko pa ga dobite tudi na spletni strani ECB.

European Central Bank

Stiki za medije