PERSBERICHT

Monetaire-beleidsbeslissingen

6 december 2001

Tijdens zijn vandaag gehouden vergadering heeft de Raad van Bestuur van de ECB de volgende monetaire-beleidsbeslissingen genomen:

  1. De minimale inschrijvingsrente voor de basis-herfinancieringstransacties en de rentetarieven voor de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit blijven onveranderd op respectievelijk 3,25%, 4,25% en 2,25%.
  2. De referentiewaarde voor het groeitempo op jaarbasis van het ruime monetaire aggregaat M3 blijft gehandhaafd op 4½%.

De President van de ECB zal de overwegingen die aan deze beslissingen ten grondslag liggen toelichten op een persconferentie die vandaag om 14.30 uur begint.

Contactpersonen voor de media