PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

6 december 2001

Vid dagens sammanträde fattade ECB-rådet följande penningpolitiska beslut:

  1. Lägsta anbudsränta på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten skall vara oförändrade på respektive 3,25 %, 4,25 % och 2,25 %.
  2. Referensvärdet för det breda penningmängdsaggregatet M3 skall ligga kvar på 4 ½ %.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar klockan 14.30 idag.

Kontakt för media