PERSBERICHT

Monetaire-beleidsbeslissingen

27 september 2001

Tijdens de vergadering van vandaag heeft de Raad van Bestuur van de ECB besloten dat de minimale inschrijvingsrente voor de basis-herfinancieringstransacties en de rentetarieven voor de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit onveranderd zullen blijven op respectievelijk 3,75%, 4,75% en 2,75%.

Contactpersonen voor de media