ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Aποφάσεις νομισματικής πολιτικής

27 Σεπτεμβρίου 2001

Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε ότι το ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς για τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα στο 3,75%, 4,75% και 2,75% αντιστοίχως.

Εκπρόσωποι Τύπου