PERSBERICHT

Monetaire-beleidsbeslissingen

2 augustus 2007

Tijdens zijn vergadering van vandaag, die werd gehouden in de vorm van een teleconferentie, heeft de Raad van Bestuur van de ECB besloten dat de minimale inschrijvingsrente voor de basisherfinancieringstransacties en de rentetarieven voor de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit onveranderd zullen blijven op respectievelijk 4,00%, 5,00% en 3,00%.

Contactpersonen voor de media