PERSBERICHT

Monetaire-beleidsbeslissingen

11 januari 2007

Tijdens zijn vergadering van vandaag heeft de Raad van Bestuur van de ECB besloten dat de minimale inschrijvingsrente voor de basisherfinancieringstransacties en de rentetarieven voor de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit onveranderd zullen blijven op respectievelijk 3,50%, 4,50% en 2,50%.

De President van de ECB zal de overwegingen die aan deze beslissingen ten grondslag liggen toelichten op een persconferentie die vandaag om 14.30 uur (Midden-Europese tijd) begint.

Webcast
ECB press conference

  • Live Webcast banner

Contactpersonen voor de media