PERSBERICHT

ECB

21 december 2001

Contactpersonen voor de media