ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

9 Σεπτεμβρίου 1999

Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε ότι τα επιτόκια των κύριων πράξεων αναχρηματοδότησης, της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα στο 2,5%, 3,5% και 1,5% αντιστοίχως.

Ο πρόεδρος της ΕΚΤ θα αναλύσει τις σκέψεις που οδήγησαν στη λήψη αυτών των αποφάσεων κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 2.00 µ. µ.

Εκπρόσωποι Τύπου