PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

9 september 1999

Vid sitt sammanträde idag beslutade ECB-rådet att räntorna på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna, utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten kommer att förbli oförändrade på 2,5%, 3,5% och 1,5%.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid presskonferensen klockan 14.00 idag.

Kontakt för media