Övriga beslut (utöver räntebeslut)

Januari 2012

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om statstjänstemännens löner i Cypern

Den 4 januari 2012 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av finansministeriet i Cypern (CON/2012/1).

ECB-yttrande om tyska stabiliseringsåtgärder avseende finansmarknaden

Den 24 januari 2012 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av det tyska federala finansministeriet (CON/2012/2).

ECB-yttrande om dematerialiserade värdepapper i Luxemburg

Den 24 januari 2012 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av finansministeriet i Luxemburg (CON/2012/3).

ECB-yttrande om ett garantiprogram för italienska bankers skulder och växling av liresedlar

Den 24 januari 2012 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av det italienska ekonomi- och finansministeriet (CON/2012/4).

ECB-yttrande om ett direktivförslag om tillträde till kreditinstitutens verksamhet och tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag och ett förslag till förordning om tillsynskraven avseende kreditinstitut och värdepappersföretag

Den 25 januari 2012 antog ECB-rådet detta yttrande, på begäran av Europeiska unionens råd (CON/2012/5). Yttrandet kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och på ECB:s webbplats.

Organisationsstyrning

Ordförande för Eurosystemets styrkommitté för IT-frågor (EISC)

Den 12 januari 2012 utnämnde ECB-rådet Benoît Cœuré, ledamot av ECB:s direktion, till ordförande för EISC med omedelbar verkan.

Advice on legislation

Kontakt för media