Карта на еврозоната 1999 – 2015


Следните държави членки на Европейския съюз използват еврото:

 • Австрия
 • Белгия
 • Германия
 • Гърция
 • Естония
 • Ирландия
 • Испания
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Малта
 • Нидерландия
 • Португалия
 • Словакия
 • Словения
 • Финландия
 • Франция

Следните държави членки на Европейския съюз не използват еврото:

 • България
 • Дания
 • Обединеното кралство
 • Полша
 • Румъния
 • Унгария
 • Хърватия
 • Чешката република
 • Швеция