TISKOVÁ ZPRÁVA

Sdělení Jean-Clauda Tricheta, prezidenta Evropské centrální banky

31. července 2005

Rada guvernérů, Generální rada, Výkonná rada a všichni zaměstnanci Evropské centrální banky (ECB) jsou hluboce zasaženi zprávou, že dnes zemřel bývalý prezident ECB, Dr. Willem F. Duisenberg.

Dr. Duisenberg, první prezident ECB, sehrál významnou úlohu v rozvoji Evropy. Zásadním způsobem přispěl k vytvoření nových měnových institucí v Evropě a k úspěšnému zavedení a zajištění důvěryhodnosti nové jednotné měny, eura.

Evropská centrální banka sdílí zármutek nad touto obrovskou ztrátou a vyjadřuje upřímnou soustrast manželce Grettě Duisenbergové i celé rodině.

Willem F. Duisenberg

    Willem F. Duisenberg (*1935-†2005), President of the European Central Bank from 1998 to 2003.

Kontakty pro média