TLAČOVÁ SPRÁVA

Správa od Jeana-Clauda Tricheta, prezidenta Európskej centrálnej banky

31. júla 2005

Rada guvernérov, Generálna rada, Výkonná rada a všetci zamestnanci Európskej centrálnej banky s bolesťou prijali správu, že dnes zomrel bývalý prezident ECB, Dr. Willem F. Duisenberg.

Prvý prezident Európskej centrálnej banky sa významnou mierou podieľal na budovaní Európy. Zohral kľúčovú úlohu pri zakladaní menových inštitúcií v Európe a pri úspešnom zavedení a zabezpečovaní dôveryhodnosti novej jednotnej meny, eura.

Európska centrálna banka vyjadruje ľútosť nad touto obrovskou stratou a vyslovuje úprimnú sústrasť jeho manželke Grette Duisenbergovej i celej rodine.

Willem F. Duisenberg

    Willem F. Duisenberg (*1935-†2005), President of the European Central Bank from 1998 to 2003.

Kontakt pre médiá