PERSBERICHT

Mededeling van de President van de Europese Centrale Bank, Jean-Claude Trichet

31 juli 2005

De Raad van Bestuur, de Algemene Raad, de Directie en alle personeelsleden van de Europese Centrale Bank zijn diep bedroefd te hebben moeten vernemen dat hun voormalige President, Dr. Willem F. Duisenberg, vandaag is overleden.

Als eerste President van de Europese Centrale Bank heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de opbouw van Europa. Daarnaast heeft hij een beslissende rol gespeeld in het opzetten van de monetaire instellingen in Europa, in het succesvol introduceren van de nieuwe munteenheid, en in het versterken van de geloofwaardigheid van en het waarborgen van het vertrouwen in onze gemeenschappelijke munteenheid, de euro.

De Europese Centrale Bank deelt dit verschrikkelijke verlies en betuigt haar oprechte deelneming aan zijn vrouw Gretta Duisenberg en zijn kinderen.

Willem F. Duisenberg

    Willem F. Duisenberg (*1935-†2005), President of the European Central Bank from 1998 to 2003.

Contactpersonen voor de media