ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αποφάσεις νομισματικής πολιτικής

15 Δεκεμβρίου 1999

Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε ότι τα επιτόκια των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης, της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα στο 3,0%, 4,0% και 2,0% αντιστοίχως.

Εκπρόσωποι Τύπου