Euroala kaart 1999 – 2015


Euro on kasutusel järgmistes Euroopa Liidu liikmesriikides:

 • Austria
 • Belgia
 • Eesti
 • Hispaania
 • Iirimaa
 • Itaalia
 • Kreeka
 • Küpros
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Läti
 • Madalmaad
 • Malta
 • Portugal
 • Prantsusmaa
 • Saksamaa
 • Slovakkia
 • Sloveenia
 • Soome

Euroalast väljaspool asuvad Euroopa Liidu liikmesriigid:

 • Bulgaaria
 • Horvaatia
 • Poola
 • Rootsi
 • Rumeenia
 • Taani
 • Tšehhi
 • Ungari
 • Ühendkuningriik