Izvršilni odbor

Izvršilni odbor sestavljajo

  • predsednik,
  • podpredsednik in
  • štirje drugi člani.

Vse člane s kvalificirano večino imenuje Evropski svet.

Člani Izvršilnega odbora in njihovi mandati

Back row (left to right): Yves Mersch, Peter Praet, Benoît Cœuré. Front row (left to right): Sabine Lautenschläger, Mario Draghi (President), Vítor Constâncio (Vice-President)

Člani Izvršilnega odbora

Februar 2014

Naloge

  • pripravlja seje Sveta ECB;
  • izvaja denarno politiko v euroobmočju v skladu s smernicami in sklepi, ki jih je sprejel Svet ECB. Pri tem Izvršilni odbor daje potrebna navodila nacionalnim centralnim bankam euroobmočja;
  • upravlja tekoče poslovanje ECB;
  • izvaja določene pristojnosti, ki jih je nanj prenesel Svet ECB, vključno z nekaterimi regulativnimi pristojnostmi.

Člani

Mario Draghi

Mario Draghi

predsednik ECB

Življenjepis
Vítor Constâncio

Vítor Constâncio

podpredsednik ECB

Življenjepis
Benoît Cœuré

Benoît Cœuré

član Izvršilnega odbora ECB

Življenjepis
Sabine Lautenschläger

Sabine Lautenschläger

članica Izvršilnega odbora ECB

Življenjepis
Yves Mersch

Yves Mersch

član Izvršilnega odbora ECB

Življenjepis
Peter Praet

Peter Praet

član Izvršilnega odbora ECB

Življenjepis