Comitetul executiv

Comitetul executiv este alcătuit din:

  • președinte;
  • vicepreședinte și
  • alți patru membri.

Toți membrii sunt numiți de Consiliul European, care hotărăște cu majoritate calificată.

Mandatele membrilor Comitetului executiv

Back row (left to right): Yves Mersch, Peter Praet, Benoît Cœuré. Front row (left to right): Sabine Lautenschläger, Mario Draghi (President), Vítor Constâncio (Vice-President)

Membrii Comitetului executiv

Februarie 2014

Responsabilități

  • pregătește ședințele Consiliului guvernatorilor;
  • aplică politica monetară pentru zona euro, în conformitate cu orientările specificate și deciziile adoptate de Consiliul guvernatorilor. În acest sens, Comitetul executiv furnizează instrucțiunile necesare BCN din zona euro;
  • gestionează activitatea zilnică a BCE;
  • exercită anumite competențe care i-au fost delegate de Consiliul guvernatorilor. Unele dintre acestea au caracter de reglementare.

Membri

Mario Draghi

Mario Draghi

președintele BCE

Curriculum vitae
Vítor Constâncio

Vítor Constâncio

vicepreședintele BCE

Curriculum vitae
Benoît Cœuré

Benoît Cœuré

membru al Comitetului executiv al BCE

Curriculum vitae
Sabine Lautenschläger

Sabine Lautenschläger

membră a Comitetului executiv al BCE

Curriculum vitae
Yves Mersch

Yves Mersch

membru al Comitetului executiv al BCE

Curriculum vitae
Peter Praet

Peter Praet

membru al Comitetului executiv al BCE

Curriculum vitae