PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

12 april 2007

ECB-rådet beslutade vid sitt sammanträde idag att lägsta anbudsränta på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten skall vara oförändrade på respektive 3,75 %, 4,75 % och 2,75 %.

Vid dagens presskonferens, som börjar kl. 14.30 (centraleuropeisk sommartid), kommer ECB:s ordförande att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut.

Webcast
ECB press conference

  • Live Webcast banner
Press conference

Kontakt för media