PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

6 november 2003

Vid ECB-rådets sammanträde idag beslutades att lägsta anbudsränta på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten skall vara oförändrade på respektive 2,00 %, 3,00 % och 1,00 %.

Vid dagens presskonferens, som börjar kl. 14:30, kommer ECBs ordförande att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut.

Kontakt för media