PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

2 oktober 2003

Vid ECB-rådets sammanträde idag i Lissabon beslutades att lägsta anbudsränta på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten skall vara oförändrade på respektive 2,00 %, 3,00 % och 1,00 %.

ECBs ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar klockan 14.30 (centraleuropeisk tid) idag.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

Kontakt för media