PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

2 oktober 2003

Vid ECB-rådets sammanträde idag i Lissabon beslutades att lägsta anbudsränta på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten skall vara oförändrade på respektive 2,00 %, 3,00 % och 1,00 %.

ECBs ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar klockan 14.30 (centraleuropeisk tid) idag.

Kontakt för media