PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

5 juni 2003

Vid sitt sammanträde idag fattade ECB-rådet följande penningpolitiska beslut:

  1. Lägsta anbudsränta på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna sänks med 0,50 procentenheter till 2,00 % från och med den transaktion som träder i kraft den 9 juni 2003.
  2. Räntan på utlåningsfaciliteten sänks med 0,50 procentenheter till 3,00 %, gällande från den 6 juni 2003.
  3. Räntan på inlåningsfaciliteten sänks med 0,50 procentenheter till 1,00 %, gällande från den 6 juni 2003.

ECBs ordförande redogör för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar klockan 14.30 idag.

Kontakt för media