PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

3 april 2003

Vid ECB-rådets sammanträde idag i Rom beslutades att lägsta anbudsränta på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten skall vara oförändrade på respektive 2,50 %, 3,50 % och 1,50 %.

ECBs ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar klockan 14.30 idag.

Kontakt för media