PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

18 januari 2001

ECB-rådet beslutade vid sitt sammanträde idag att lägsta anbudsränta på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten skall vara oförändrade på respektive 4,75%, 5,75% och 3,75%.

Kontakt för media