PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

4 januari 2001

ECB-rådet beslutade vid sitt sammanträde idag, som hölls i form av en telefonkonferens, att lägsta anbudsränta på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten skall vara oförändrade på respektive 4,75%, 5,75% och 3,75%.

Vidare beslutade ECB-rådet att ett belopp på 20 miljarder EUR skall tilldelas för var och en av de långfristiga refinansieringstransaktioner som genomförs under 2001. Detta belopp tar hänsyn till de beräknade likviditetsbehoven för banksystemet i euroområdet under 2001 och Eurosystemets avsikt att fortsätta att sörja för huvuddelen av refinansieringen av den finansiella sektorn genom de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna. Vid oförutsedda likviditetsbehov kan ECB-rådet komma att ändra tilldelningsbeloppet under året.

Kontakt för media