PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

14 september 2000

ECB-rådet beslutade vid sitt sammanträde idag att lägsta anbudsränta på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten skall vara oförändrade på respektive 4,50 %, 5,50 % och 3,50 %.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid presskonferensen 14.30 idag.

Kontakt för media