PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

18 november 1999

ECB-rådet beslutade vid sitt sammanträde idag, som hölls i form av en telefonkonferens, att räntorna på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna, utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten skall vara oförändrade på 3,0%, 4,0% och 2,0%.

Kontakt för media