San Marino

2 €

Na minci 2 € je zobrazená vládna budova (Palazzo Pubblico). Nápis na hrane mince 2 €: 2*, šesťkrát zrkadlovo po obvode hrany.


1 €

Táto minca nesie štátny znak.


50 centov

Na minci 50 centov sú zobrazené tri sanmarínske veže: Guaita, Cesta a Montale.


20 centov

Námetom portrétu sv. Marína na tejto minci je plátno pochádzajúce z Guercinovej školy.


10 centov

Na minci 10 centov je znázornená bazilika v San Maríne.


5 centov

Na minci 1 cent je zobrazená veža Montale, minca 2 centy zobrazuje Sochu slobody a minca 5 centov vežu Guaita.


2 centy

Na minci 1 cent je zobrazená veža Montale, minca 2 centy zobrazuje Sochu slobody a minca 5 centov vežu Guaita.


1 cent

Na minci 1 cent je zobrazená veža Montale, minca 2 centy zobrazuje Sochu slobody a minca 5 centov vežu Guaita.