Relații la nivel european

Introducere

Această secțiune conține informații cu privire la relațiile BCE cu alte instituții și organisme ale UE. De asemenea, sunt explicate structura și modul de funcționare ale Uniunii Economice și Monetare (UEM).

Aflați mai multe despre cerințele suplimentare privind asumarea responsabilității în raport cu atribuțiile și responsabilitățile în materie de supraveghere ale BCE. Website-ul privind supravegherea bancară

  • BCE se bucură de independență în ceea ce privește mandatul și misiunile sale. Ca un corolar la aceasta, BCE face obiectul unor cerințe stricte de raportare către cetățenii Europei și reprezentanții aleși ai acestora, respectiv membrii Parlamentului European.
  • În practică, BCE întreține un dialog periodic cu Parlamentul European, în principal prin audierile trimestriale pe care președintele BCE le susține în fața Comisiei pentru afaceri economice și monetare (ECON) a Parlamentului European și prin prezentarea Raportului anual al BCE de către președintele BCE în cadrul unei sesiuni plenare a Parlamentului European. Și alți membri ai Comitetului executiv se prezintă în fața ECON.
  • În plus, BCE răspunde la întrebările cu solicitare de răspuns scris adresate de membrii Parlamentului European, care sunt publicate, alături de răspunsurile BCE, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe website-ul BCE, în secțiunea Publications.

Mai mult

  • Crearea Uniunii Economice și Monetare (UEM) și introducerea euro pot fi considerate drept unele dintre cele mai mari realizări ale procesului de integrare europeană. Procesul de integrare a fost inițiat la începutul anilor '50, odată cu „Declarația Schuman” și cu înființarea ulterioară a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului de către șase țări europene (a se vedea Momente de referință ale integrării europene).
  • După semnarea, în anul 1957, a Tratatului de la Roma de instituire a Comunității Economice Europene, procesul de integrare a fost extins (prin aderarea mai multor țări) și aprofundat (prin includerea mai multor domenii de competență). În anul 1992, statele membre au semnat Tratatul de la Maastricht, care a creat condiții favorabile pentru realizarea UEM în trei etape (a se vedea Uniunea Economică și Monetară). În cadrul UEM, implementarea politicii monetare și a politicii valutare se derulează la nivelul zonei euro, în timp ce politicile economice au rămas, în mare parte, în sfera de competență a statelor membre, făcând obiectul unui cadru european (a se vedea Cadrul de politică al UEM).
  • BCE a fost înființată la data de 1 iunie 1998 și a preluat responsabilitățile în domeniul politicii monetare unice la 1 ianuarie 1999. Deși BCE este integrată pe deplin în cadrul instituțional al UE, Tratatul îi conferă un statut special. În special, BCE este complet independentă (a se vedea Independența) în ceea ce privește îndeplinirea mandatului și a misiunilor sale.
  • Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009, BCE a devenit instituție a UE. Această prevedere a fost introdusă pentru a îmbunătăți transparența cadrului instituțional al UE și nu presupune consecințe operaționale importante pentru BCE sau pentru SEBC/Eurosistem.
  • BCE interacționează cu alte instituții și organisme europene din considerente economice, funcționale și juridice. În special, BCE are relații cu Consiliul European, Consiliul UE (ECOFIN) și Eurogrupul, precum și cu diferite comitete pregătitoare ale acestora (precum Comitetul economic și financiar și Comitetul pentru politică economică), Parlamentul European, Comisia Europeană, Curtea de Conturi Europeană și Curtea de Justiție a Uniunii Europene (a se vedea Cooperarea la nivel european).