INFORMĀCIJA PRESEI

Monetārās politikas lēmumi

2012.5.07.

Šīsdienas sanāksmē ECB Padome pieņēma šādus monetārās politikas lēmumus.

  1. Eurosistēmas galveno refinansēšanas operāciju procentu likme tiks samazināta par 25 bāzes punktiem (līdz 0.75%), sākot ar operācijām, ko veiks 2012. gada 11. jūlijā.
  2. Aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme tiks samazināta par 25 bāzes punktiem (līdz 1.50%; spēkā ar 2012. gada 11. jūliju).
  3. Noguldījumu iespējas uz nakti procentu likme tiks samazināta par 25 bāzes punktiem (līdz 0.00%; spēkā ar 2012. gada 11. jūliju).

Preses konferencē, kas sāksies šodien plkst. 14.30 pēc Viduseiropas laika, ECB prezidents komentēs apsvērumus, uz kuriem balstās šie lēmumi.

Press conference

Kontaktinformācija presei