PERSBERICHT

Monetairbeleidsbeslissingen

5 juli 2012

Tijdens zijn vergadering van vandaag heeft de Raad van Bestuur van de ECB de volgende monetairbeleidsbeslissingen genomen:

  1. De rentevoet voor de basisherfinancieringstransacties van het Eurosysteem wordt met 25 basispunten verlaagd naar 0,75%, met ingang van de transactie die zal worden verrekend op 11 juli 2012.
  2. De rentevoet voor de marginale beleningsfaciliteit wordt met 25 basispunten verlaagd naar 1,50%, met ingang van 11 juli 2012.
  3. De rentevoet voor de depositofaciliteit wordt met 25 basispunten verlaagd naar 0,00%, met ingang van 11 juli 2012.

De President van de ECB zal de overwegingen die aan deze beslissingen ten grondslag liggen toelichten op een persconferentie die vandaag om 14.30 uur Midden-Europese tijd begint.

Press conference

Contactpersonen voor de media