INFORMĀCIJA PRESEI

Monetārās politikas lēmumi

2005. gada 4. maijā

ECB Padome šīsdienas sanāksmē, kas notika Berlīnē, nolēma, ka minimālā pirkšanas procentu likme galvenajām refinansēšanas operācijām, kā arī aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme un noguldījumu iespējas procentu likme netiks mainīta (attiecīgi 2.00%, 3.00% un 1.00%).

Preses konferencē, kas sāksies šodien plkst. 14.30 pēc Viduseiropas laika, ECB prezidents komentēs apsvērumus, uz kuriem balstās šie lēmumi.

Webcast

  • webcast banner

Kontaktinformācija presei