TLAČOVÁ SPRÁVA

Rozhodnutia o menovej politike

4. mája 2005

Rada guvernérov ECB na svojom dnešnom zasadnutí v Berlíne rozhodla, že minimálna akceptovateľná úroková sadzba pre hlavné refinančné obchody a úrokové sadzby pre jednodňové refinančné a jednodňové sterilizačné obchody zostanú nezmené na úrovni 2,00 %, resp. 3,00 % a 1,00 %.

Prezident ECB tieto rozhodnutia zdôvodní na dnešnej tlačovej konferencii o 14:30 (S.E.Č).

Presné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v pôvodnej anglickej verzii.

Webcast

  • webcast banner

Kontakt pre médiá