INFORMĀCIJA PRESEI

Monetārās politikas lēmumi

2015.15.04.

Šīsdienas sanāksmē ECB Padome nolēma, ka galveno refinansēšanas operāciju procentu likme, kā arī aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme un noguldījumu iespējas uz nakti procentu likme netiks mainīta (attiecīgi 0.05%, 0.30% un –0.20%).

Preses konferencē, kas sāksies šodien plkst. 14.30 pēc Viduseiropas laika, ECB prezidents paziņos turpmākus monetārās politikas pasākumus.

Webcast ECB press conference

  • Live Webcast banner

Press conference

Pictures

Kontaktinformācija presei