Search Options
Home Media Explainers Research & Publications Statistics Monetary Policy The €uro Payments & Markets Careers
Suggestions
Sort by
САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

ЕЦБ најављује програм сарадње са ЦББиХ који финансира ЕУ

15. март 2010.

Данас је Европска централна банка (ЕЦБ), у сарадњи са неколико националних централних банака евро зоне, најавила програм техничке сарадње са Централном банком Босне и Херцеговина (ЦББиХ). ЕУ је додијелила 1 милион евра за овај програм из Инструмента за претприступну подршку (ИПА). Циљ програма је подршка ЦББиХ у њеним напорима да имплементира стандарде централног банкарства Европске уније (ЕУ) у припреми за приступање Босне и Херцеговине ЕУ. Осамнаестомјесечни програм представља наставак програма процјене потреба који је проведен 2007. године, а почиње 01. априла 2010. године.

Програм су данас у Сарајеву најавили чланица Извршног одбора ЕЦБ Gertrude Tumpel-Gugerell, гувернер ЦББиХ Кемал Козарић и шеф Делегације ЕУ у БиХ Dimitris Kourkoulas. Све стране су сагласне да је овај програм важан корак напријед у јачању економске и финансијске сарадње између ЦББиХ и централних банака евро зоне, као и између Босне и Херцеговине и ЕУ.

Програм ће покрити шест различитих области, од којих су прве три обухваћене на основу препорука из пројекта 2007. године: 1) статистика, 2) економска анализа и истраживање, 3) финансијска стабилност, 4) хармонизација легислативе с ЕУ, 5) координација интеграција са ЕУ и 6) унапређење услуга информационе технологије ЦББиХ.

У програм су укључени експерти ЕЦБ и Њемачке централне банке (Deutsche Bundesbank), Банке Грчке, Банке Шпаније, Банке Италије, Централне банке Холандије, Аустријске народне банке и Банке Словеније. Како би координирала активности, ЕЦБ ће попставити резидентног координатора у Сарајеву током трајања програма.

Европска централна банка
Дирекција комуникација, Одјел за медије и информисање
Sonnemannstrasse 20, D-60314 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 1344 7455, Fax: +49 69 1344 7404
Internet: http://www.ecb.europa.eu

Репродукција је дозвољена уз навођење извора информација