Search Options
Home Media Explainers Research & Publications Statistics Monetary Policy The €uro Payments & Markets Careers
Suggestions
Sort by
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

ECB najavljuje program saradnje sa CBBiH koji finansira EU

15. mart 2010.

Danas je Evropska centralna banka (ECB), u saradnji sa nekoliko nacionalnih centralnih banaka euro zone, najavila program tehničke saradnje sa Centralnom bankom Bosne i Hercegovine (CBBiH). EU je dodijelila 1 milion eura za ovaj program iz Instrumenta za pretpristupnu podršku (IPA). Cilj programa je podrška CBBiH u njenim naporima da implementira standarde centralnog bankarstva Evropske unije (EU) u pripremi za pristupanje Bosne i Hercegovine EU. Osamnaestomjesečni program predstavlja nastavak programa procjene potreba koji je proveden 2007. godine, a počinje 01. aprila 2010. godine.

Program su danas u Sarajevu najavili članica Izvršnog odbora ECB Gertrude Tumpel-Gugerell, guverner CBBiH Kemal Kozarić i šef Delegacije EU u BiH Dimitris Kourkoulas. Sve strane su saglasne da je ovaj program važan korak naprijed u jačanju ekonomske i finansijske saradnje između CBBiH i centralnih banaka euro zone, kao i između Bosne i Hercegovine i EU.

Program će pokriti šest različitih oblasti, od kojih su prve tri obuhvaćene na osnovu preporuka iz projekta 2007. godine: 1) statistika, 2) ekonomska analiza i istraživanje, 3) finansijska stabilnost, 4) harmonizacija legislative s EU, 5) koordinacija integracija sa EU i 6) unapređenje usluga informacione tehnologije CBBiH.

U program su uključeni eksperti ECB i Njemačke centralne banke (Deutsche Bundesbank), Banke Grčke, Banke Španije, Banke Italije, Centralne banke Holandije, Austrijske narodne banke i Banke Slovenije. Kako bi koordinirala aktivnosti, ECB će postaviti rezidentnog koordinatora u Sarajevu tokom trajanja programa.

Evropska centralna banka
Direkcija komunikacija, Odjel za press i informisanje
Sonnemannstrasse 20, D-60314 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 1344 7455, Fax: +49 69 1344 7404
Internet: http://www.ecb.europa.eu

Reprodukcija je dozvoljena uz navođenje izvora informacija.