Search Options
Home Media Explainers Research & Publications Statistics Monetary Policy The €uro Payments & Markets Careers
Suggestions
Sort by
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Eurosistem i Centralna banka Crne Gore završili program saradnje koji je finansirala EU

23. ožujak 2015.

Program EU vrijedan blizu 300.000 eura za jačanje Centralne banke Crne Gore u pripremi za pristupanje EU

Šest oblasti centralnog bankarstva i devet tema koje su analizirali eksperti Eurosistema

Evropska centralna banka (ECB) i Centralna banka Crne Gore (CBCG) okončale su danas program saradnje u kom su učestvovale centralne banke svih država članica EU i koji je pružio podršku CBCG u njenoj pripremi za pridruživanje Evropskom sistemu centralnih banaka (ESCB) kada zemlja bude stekla pravo na članstvo u EU.

Benoît Cœuré, član Izvršnog odbora ECB, uručio je tzv. izvještaj o analizi potreba g. Milojici Dakiću, guverneru CBCG. U izvještaju koji predstavlja detaljnu analizu nalaza programa iznosi se zaključak da je CBCG ostvarila napredak u usklađivanju svojih praksi i politika sa standardima EU u nekoliko oblasti i daju se preporuke za dalje unaprjeđivanje. G. Cœuré je rekao: „Iza nas je sedam mjeseci intenzivnog rada i strateške saradnje namijenjih jačanju institucionalnog kapaciteta centralne banke institucije koja je ključna za sveukupnu makroekonomsku i finansijsku stabilnost Crne Gore na njenom putu pristupanja EU.“

U izvještaju su utvrđene oblasti u kojima bi CBCG mogla ostvariti napredak uvođenjem novih pravila ili politika, promjenom praksi i obukom zaposlenih u narednim godinama. Procijenjene su i neke od funkcija centralne banke u odnosu na EU i međunarodne standarde i politike, uključujući računovodstvo, EU integracije, finansijske i bankarske operacije, finansijsku stabilnost, operativni rizik, kontinuitet poslovanja i statistiku. Nalazi izneti u izvještaju biće ugrađeni u strateške planove CBCG. U svojoj današnjoj najavi zatvaranja programa tokom konferencije za štampu održane u Podgorici g. Dakić je izjavio: „Projekat je za Crnu Goru i Centralnu banku Crne Gore od izuzetnog značaja, a veliku zahvalnost za njegovu realizaciju dugujemo prije svega Evropskoj centralnoj banci I Evropskoj Uniji. CBCG će u narednom periodu odgovorno raditi na implementaciji datih preporuka, koje predstavljaju korak dalje ka članstvu u ESCB.“

Program koji je pokrenut u septembru prošle godine okupio je 13 eksperata iz deset narodnih banaka Eurosistema (Centralne banke Njemačke, Banke Estonije, Banke Francuske, Banke Grčke, Banke Italije, Banke Holandije, Narodna banke Austrije, Banke Portugala, Banke Slovenije i Narodna banke Slovačke). Finansiran je od strane EU sa oko 300.000 eura iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). André Lys, Šef Odsjeka za saradnju pri Delegaciji Evropske unije zaključio je: „Kroz ovaj program CBCG ima koristi od stručnog znanja centralnih banaka 10 država članica EU: CBCG sada ima veoma konrektne i praktične preporuke za pripremu za buduće ravnopravno učešće u ESCB sa drugim centralnim bankama iz EU.“

Program ne dovodi u pitanje poziciju ECB niti Savjeta EU u pogledu implikacija okvira Ugovora Evropske unije po crnogorski monetarni režim čija će procjena biti neophodna tokom pristupnih pregovora sa EU.

Za pitanja medija molimo kontaktirajte gđu Eszter Miltényi-Torstensson na +49 69 1344 8034.