European Central Bank - eurosystem
Search Options
Home Media Explainers Research & Publications Statistics Monetary Policy The €uro Payments & Markets Careers
Suggestions
Sort by
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Evropska centralna banka pokreće program saradnje sa Centralnom bankom Crne Gore koji finansira Evropska unija

9. travnja 2014.

Evropska Centralna banka (ECB) je danas pokrenula program saradnje Eurosistema i Centralne banke Crne Gore. Evropska unija (EU) je izdvojila gotovo 300.000 eura za program iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć.

Cilj programa je priprema Centralne banke Crne Gore za ulazak u Evropski sistem centralnih banaka (ESCB), nakon što se Crna Gora kvalifikuje za članstvo u EU. U okviru ovog programa biće sprovedene aktivnosti na pripremi Izvještaja o procjeni potreba kojim će se utvrditi pravci daljeg unapređenja u cilju ispunjavanja standarda centralnog bankarstva EU.

Kako bi postavili temelje ovog programa, Mario Draghi, Predsjednik Evropske centralne banke, i Milojica Dakić, guverner Centralne banke Crne Gore, potpisali su Sporazum o saradnji između ove dvije institucije i nacionalnih centralnih banaka koje učestvuju u programu.

Najavljujući pokretanje programa na konferenciji za novinare koja je danas održana u Podgorici, guverner Dakić je istakao da ,,projekat započinje u važnom trenutku za CBCG, a samim tim i za Crnu Goru, jer se upravo otvaraju preostala pregovaračka poglavlja. Projekat ima značaj za unapređenje ekonomske i finansijske saradnje CBCG sa centralnim bankama zemalja članica EU. Ovim se pruža podrška CBCG u identifikovanju neophodnih politika, analiza koja će biti osnov za formiranje strateških planova i modela za usaglašavanje poslovanja CBCG sa standardima Evropskog sistema centralnih banaka (ESCB).''

Osvrnuvši se na početak rada, g. Frank Moss, generalni direktor Generalnog direktorata za međunarodne i evropske odnose u ECB-u, je izjavio da je: „program sa Centralnom bankom Crne Gore dio šire strategije ECB-a i Eurosistema za zemlje kandidate i potencijalne kandidate sa zapadnog Balkana. On označava spremnost zajednice centralnih banaka iz EU da doprinesu procesu integracija Crne Gore time što će njenoj centralnoj banci pomoći da uskladi svoje procedure sa standardima centralnog bankarstva ESCB-a.”

G. Alberto Cammarati, predstavnik delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, dodao je da „Izgradnja ekonomskog sistema zasnovanog na principima zdravog upravljanja finansijskim sredstvima je važna sa aspekta zaštite potrošača i privlačenja investitora. Ovaj projekat je odraz posvećenosti Evropske unije u pružanju pomoći svim crnogorskim institucijama – u ovom slučaju Centralnoj banci – pri ostvarivanju neophodnih standarda u ovoj ključnoj oblasti i prije samog pristupanja.“

Nakon prvog sastanka Upravnog odbora Programa koji je juče održan u Podgorici, započet je rad na Izvještaju o procjeni potreba Centralne banke Crne Gore. Tokom narednih sedam mjeseci stručnjaci iz Eurosistema će procijeniti usklađenost devet funkcija Centralne banke sa EU i međunarodnim standardima i politikama.

Program sprovodi ECB u saradnji sa deset nacionalnih centralnih banaka Eurosistema (Centralna banka Njemačke, Banka Estonije, Banka Francuske, Banka Grčke, Banka Italije, Banka Holandije, Narodna banka Austrije, Banka Portugala, Banka Slovenije i Narodna banka Slovačke).

Program ne dovodi u pitanje poziciju ECB-a niti Savjeta EU u pogledu implikacija okvira Ugovora Evropske unije po crnogorski monetarni režim, a čija će procjena biti neophodna tokom pristupnih pregovora sa EU.

Za pitanja medija, kontakt je Wiktor Krzyżanowski, +49 69 1344 5755.