Search Options
Home Media Explainers Research & Publications Statistics Monetary Policy The €uro Payments & Markets Careers
Suggestions
Sort by
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

ECB i centralne banke na Zapadnom Balkanu završavaju program saradnje koji finansira EU

27. mart 2015
  • Program ima za cilj da podrži tri centralne banke u sprovođenju standarda EU
  • Analize su sprovedene od strane stručnjaka iz ECB i Evropskog sistema centralnih banaka
  • EU je izdvojila 500.000 € za ovaj program iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć

Evropska centralna banka (ECB), zajedno sa narodnim centralnim bankama iz Evropskog sistema centralnih banaka (ESCB) i Evropskom komisijom, danas je završila program saradnje sa Bankom Albanije (BA), Centralnom bankom Republike Kosova (CBK) i Narodnom bankom Republike Makedonije (NBRM). Program, koji je pokrenut 17. aprila 2014. godine, je imao za cilj da podrži tri centralne banke u sprovođenju standarda centralnih banaka Evropske unije (EU).

Program je doprineo pripremama za tri centralne banke za pridruživanje ESCB, kada će se odgovarajuće ekonomije kvalifikovati za članstvo u EU. Ključne funkcije BA i CBK su ocenjene u odnosu na EU i međunarodne standarde i najbolje prakse i nalazi su sumirani u dva izveštaja. Šest meseci bliske saradnje i efikasnog timskog rada između stručnjaka iz ESCB i svake centralne banke koja je učestvovala omogućili su preispitivanje jednog širokog spektra centralnih bankarskih oblasti, uključujući bankarski nadzor, integracije u EU, finansijsku stabilnost, informacione tehnologije i internu reviziju.

Procena je identifikovala oblasti u kojima BA i CBK mogu da napreduju sprovođenjem novih pravila ili politika, menjajući praksu i obučavajući osoblje u narednim godinama. Pored toga, program je analizirao prioritete za dalje jačanje NBRM, nakon procene potreba njenih funkcija, što je realizovano u 2013-oj godini.

ECB je sprovela analize u saradnjii sa centralnim bankama Nemačke, Francuske, Italije, Malte, Holandije, Austrije, Portugala, Slovenije i Slovačke. Stručnjake su takođe obezbedeli centralne banke Bugarske i Republike Češke. EU je izdvojila 500.000 evra za ovaj program iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć.

Program je bez prejudiciranja pozicija ECB ili Saveta EU u vezi implikacija EU ugovora za monetarni režim Kosova, koji će morati da se oceni tokom pregovora o pridruživanju EU.

Za pitanja za medije, kontaktirajte Wiktor Krzyżanowski, tel: +49 69 1344 5755.

Европска централна банка
Дирекција комуникација, Одјел за медије и информисање
Sonnemannstrasse 20, D-60314 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 1344 7455, Fax: +49 69 1344 7404
Internet: http://www.ecb.europa.eu

Репродукција је дозвољена уз навођење извора информација