Nástroje měnové politiky

Obecný rámec

 1. Obecné zásady ECB (EU) 2015/510 ze dne 19. prosince 2014 o provádění rámce měnové politiky Eurosystému  (ECB/2014/60), Úř. věst. L 91, 2. 4. 2015, s. 3.Dodatečné informace
  1. Obecné zásady ECB (EU) 2015/732 ze dne 16. dubna 2015, kterými se mění obecné zásady (EU) 2015/510 o provádění rámce měnové politiky Eurosystému (ECB/2014/60)  (ECB/2015/20), Úř. věst. L 116, 7. 5. 2015, s. 22.
  2. Obecné zásady ECB (EU) 2015/1938 ze dne 27. srpna 2015, kterými se mění obecné zásady ECB (EU) 2015/510 o provádění rámce měnové politiky Eurosystému  (ECB/2015/27), Úř. věst. L 282, 28. 10. 2015, s. 41.
  3. Obecné zásady ECB (EU) 2016/64 ze dne 18. listopadu 2015, kterými se mění obecné zásady (EU) 2015/510 o provádění rámce měnové politiky Eurosystému (obecné zásady o obecné dokumentaci)  (ECB/2015/34), Úř. věst. L 14, 21. 1. 2016, s. 25.
  4. Obecné zásady ECB (EU) 2016/2298 ze dne 2. listopadu 2016, kterými se mění obecné zásady (EU) 2015/510 o provádění rámce měnové politiky Eurosystému  (ECB/2016/31), Úř. věst. L 344, 17. 12. 2016, s. 102.
  5. Obecné zásady ECB (EU) 2017/1362 ze dne 18. května 2017, kterými se mění obecné zásady (EU) 2015/510 o provádění rámce měnové politiky Eurosystému (ECB/2017/12), Úř. věst. L 190, 21. 7. 2017, s. 26.
  6. Obecné zásady ECB (EU) 2018/570 ze dne 7. února 2018, kterými se mění obecné zásady (EU) 2015/510 o provádění rámce měnové politiky Eurosystému  (ECB/2018/3), Úř. věst. L 95, 13. 4. 2018, s. 23.
  7. Obecné zásady ECB (EU) 2019/1032 ze dne 10. května 2019, kterými se mění obecné zásady (EU) 2015/510 o provádění rámce měnové politiky Eurosystému  (ECB/2019/11), Úř. věst. L 167, 24. 6. 2019, s. 64.
  8. Obecné zásady ECB/2014/60. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie Úř. věst. L , 8. 8. 2019, s. .
 2. Obecné zásady ECB (EU) 2016/65 ze dne 18. listopadu 2015 o srážkách při ocenění uplatňovaných při provádění rámce měnové politiky Eurosystému  (ECB/2015/35), Úř. věst. L 14, 21. 1. 2016, s. 30.
  1. Obecné zásady ECB (EU) 2016/2299 ze dne 2. listopadu 2016, kterými se mění obecné zásady (EU) 2016/65 o srážkách při ocenění uplatňovaných při provádění rámce měnové politiky Eurosystému (ECB/2016/32), Úř. věst. L 344, 17. 12. 2016, s. 117.
  2. Obecné zásady ECB (EU) 2018/571 ze dne 7. února 2018, kterými se mění obecné zásady (EU) 2016/65 o srážkách při ocenění uplatňovaných při provádění rámce měnové politiky Eurosystému  (ECB/2018/4), Úř. věst. L 95, 13. 4. 2018, s. 45.
  3. Obecné zásady ECB (EU) 2019/1033 ze dne 10. května 2019, kterými se mění obecné zásady (EU) 2016/65 o srážkách při ocenění uplatňovaných při provádění rámce měnové politiky Eurosystém  (ECB/2019/12), Úř. věst. L 167, 24. 6. 2019, s. 75.
  4. Obecné zásady ECB/2015/35. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie Úř. věst. L , 5. 8. 2019, s. .
 3. Obecné zásady ECB (EU) 2019/671 ze dne 9. dubna 2019 o domácích operacích správy aktiv a pasiv prováděných národními centrálními bankami (přepracované znění) (ECB/2019/7), Úř. věst. L 113, 29. 4. 2019, s. 11.Dodatečné informace
 4. Rozhodnutí ECB ze dne 29. července 2014 o opatřeních týkajících se cílených dlouhodobějších refinančních operací  (ECB/2014/34), Úř. věst. L 258, 29. 8. 2014, s. 11.
  1. Rozhodnutí ECB (EU) 2015/299 ze dne 10. února 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2014/34 o opatřeních týkajících se cílených dlouhodobějších refinančních operací (ECB/2015/5), Úř. věst. L 53, 25. 2. 2015, s. 27.
  2. Rozhodnutí ECB (EU) 2016/811 ze dne 28. dubna 2016, kterým se mění rozhodnutí ECB/2014/34 o opatřeních týkajících se cílených dlouhodobějších refinančních operací  (ECB/2016/11), Úř. věst. L 132, 3. 5. 2016, s. 129.
  3. Rozhodnutí ECB/2014/34 - neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie 28. 4. 2016.
 5. Rozhodnutí ECB (EU) 2015/509 ze dne 18. února 2015, kterým se zrušuje rozhodnutí ECB/2013/6 o pravidlech týkajících se používání vlastních nekrytých bankovních dluhopisů zaručených státem jako zajištění při operacích měnové politiky Eurosystému, rozhodnutí ECB/2013/35 o dodatečných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění a články 1, 3 a 4 rozhodnutí ECB/2014/23 o úročení vkladů, zůstatků a přebytečných rezerv  (ECB/2015/9), Úř. věst. L 91, 2. 4. 2015, s. 1.Dodatečné informace
 6. Rozhodnutí ECB (EU) 2016/810 ze dne 28. dubna 2016 o druhé sérii cílených dlouhodobějších refinančních operací  (ECB/2016/10), Úř. věst. L 132, 3. 5. 2016, s. 107.
  1. Rozhodnutí ECB (EU) 2016/1974 ze dne 31. října 2016, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2016/810 (ECB/2016/10) o druhé sérii cílených dlouhodobějších refinančních operací (ECB/2016/30), Úř. věst. L 304, 11. 11. 2016, s. 7.
  2. Rozhodnutí ECB/2016/10 - neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie 31. 10. 2016.
  3. Rozhodnutí ECB (EU) 2019/1312 ze dne 22. července 2019, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2016/810 (ECB/2016/10) o druhé sérii cílených dlouhodobějších refinančních operací (ECB/2019/22), 29. 7. 2019.
 7. Rozhodnutí ECB (EU) 2019/1311 ze dne 22. července 2019 o třetí sérii cílených dlouhodobějších refinančních operací  (ECB/2019/21), 29. 7. 2019.
  1. Rozhodnutí ECB (EU) 2019/1558 ze dne 12. září 2019, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2019/1311 o třetí sérii cílených dlouhodobějších refinančních operací (ECB/2019/28), Úř. věst. L 238, 16. 9. 2019, s. 2.
 8. Rozhodnutí ECB (EU) 2019/1743 ze dne 15. října 2019 o úročení přebytečných rezerv a některých vkladů (přepracované znění)  (ECB/2019/31), Úř. věst. L 267, 21. 10. 2019, s. 12.Dodatečné informace

Dočasný rámec

 1. Rozhodnutí ECB ze dne 14. května 2010, kterým se zavádí program pro trhy s cennými papíry (ECB/2010/5), Úř. věst. L 124, 20. 5. 2010, s. 8.
 2. Rozhodnutí ECB ze dne 20. března 2013, kterým se zrušují rozhodnutí ECB/2011/4 o dočasných opatřeních týkajících se způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo zaručených irskou vládou, rozhodnutí ECB/2011/10 o dočasných opatřeních týkajících se způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo zaručených portugalskou vládou, rozhodnutí ECB/2012/32 o dočasných opatřeních týkajících se způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených Řeckou republikou a rozhodnutí ECB/2012/34 o dočasných změnách pravidel týkajících se způsobilosti zajištění denominovaného v cizí měně (ECB/2013/5), Úř. věst. L 95, 5. 4. 2013, s. 21.Dodatečné informace
 3. Rozhodnutí ECB ze dne 28. června 2013, kterým se zrušuje rozhodnutí ECB/2013/13 o dočasných opatřeních týkajících se způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených Kyperskou republikou  (ECB/2013/21), Úř. věst. L 192, 13. 7. 2013, s. 75.Dodatečné informace
 4. Obecné zásady ECB ze dne 9. července 2014 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění a o změně obecných zásad ECB/2007/9 (přepracované znění) (ECB/2014/31), 18. 7. 2014.Dodatečné informace
  1. Obecné zásady ECB ze dne 9. července 2014 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění a o změně obecných zásad ECB/2007/9 (přepracované znění) (ECB/2014/46), Úř. věst. L 348, 4. 12. 2014, s. 27.
  2. Zásady ECB (EU) 2016/2300 ze dne 2. listopadu 2016, kterými se mění obecné zásady ECB/2014/31 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění  (ECB/2016/33), Úř. věst. L 344, 17. 12. 2016, s. 123.
  3. Obecné zásady ECB (EU) 2018/572 ze dne 7. února 2018, kterými se mění obecné zásady ECB/2014/31 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění  (ECB/2018/5), Úř. věst. L 95, 13. 4. 2018, s. 49.
  4. Obecné zásady ECB (EU) 2019/1034 ze dne 10. května 2019, kterými se mění obecné zásady ECB/2014/31 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění  (ECB/2019/13), Úř. věst. L 167, 24. 6. 2019, s. 79.
  5. Obecné zásady ECB/2014/31. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie 24. 6. 2019.
 5. Rozhodnutí ECB ze dne 9. července 2014, kterým se zrušuje rozhodnutí ECB/2013/22 o dočasných opatřeních týkajících se způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených Kyperskou republikou a rozhodnutí ECB/2013/36 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění (ECB/2014/32), 18. 7. 2014.Dodatečné informace
 6. Rozhodnutí ECB ze dne 15. října 2014 o provádění třetího programu nákupu krytých dluhopisů (ECB/2014/40), Úř. věst. L 335, 22. 10. 2014, s. 22.
  1. Rozhodnutí ECB (EU) 2017/101 ze dne 11. ledna 2017, kterým se mění rozhodnutí ECB/2014/40 o provádění třetího programu nákupu krytých dluhopisů  (ECB/2017/2), Úř. věst. L 16, 20. 1. 2017, s. 53.
  2. Rozhodnutí ECB (EU) 2017/1360 ze dne 18. května 2017, kterým se mění rozhodnutí ECB/2014/40 o provádění třetího programu nákupu krytých dluhopisů (ECB/2017/14), Úř. věst. L 190, 21. 7. 2017, s. 22.
  3. Rozhodnutí ECB (EU) 2017/2199 ze dne 20. listopadu 2017, kterým se mění rozhodnutí ECB/2014/40 o provádění třetího programu nákupu krytých dluhopisů  (ECB/2017/37), Úř. věst. L 312, 28. 11. 2017, s. 92.
  4. Rozhodnutí (EU) 2014/828 (ECB/2014/40). Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie Úř. věst. L , 1. 2. 2018, s. .
 7. Rozhodnutí ECB ze dne 19. listopadu 2014 o provádění programu nákupu cenných papírů krytých aktivy  (ECB/2014/45), Úř. věst. L 1, 6. 1. 2015, s. 4.
  1. Rozhodnutí ECB (EU) 2015/1613 ze dne 10. září 2015, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/5 o provádění programu nákupu cenných papírů krytých aktivy (ECB/2015/31), Úř. věst. L 249, 25. 9. 2015, s. 28.
  2. Rozhodnutí ECB (EU) 2017/102 ze dne 11. ledna 2017, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/5 o provádění programu nákupu cenných papírů krytých aktivy  (ECB/2017/3), Úř. věst. L 16, 20. 1. 2017, s. 55.
  3. Rozhodnutí ECB/2014/45. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie 13. 1. 2017.
  4. Rozhodnutí ECB (EU) 2017/1361 ze dne 18. května 2017, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/5 o provádění programu nákupu cenných papírů krytých aktivy  (ECB/2017/15), Úř. věst. L 190, 21. 7. 2017, s. 24.
 8. Rozhodnutí ECB (EU) 2015/300 ze dne 10. února 2015 o způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených Řeckou republikou  (ECB/2015/6), 10. 2. 2015.
 9. Rozhodnutí ECB (EU) 2015/774 ze dne 4. března 2015 o programu nákupu aktiv veřejného sektoru na sekundárních trzích (ECB/2015/10), Úř. věst. L 121, 14. 5. 2015, s. 20.
  1. Rozhodnutí ECB (EU) 2015/2101 ze dne 5. listopadu 2015, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/774 o programu nákupu aktiv veřejného sektoru na sekundárních trzích  (ECB/2015/33), Úř. věst. L 303, 20. 11. 2015, s. 106.
  2. Rozhodnutí ECB (EU) 2015/2464 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/774 o programu nákupu aktiv veřejného sektoru na sekundárních trzích (ECB/2015/48), Úř. věst. L 344, 30. 12. 2015, s. 1.
  3. Rozhodnutí ECB (EU) 2016/702 ze dne 18. dubna 2016, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/774 o programu nákupu aktiv veřejného sektoru na sekundárních trzích  (ECB/2016/8), Úř. věst. L 121, 11. 5. 2016, s. 24.
  4. Rozhodnutí ECB (EU) 2017/100 ze dne 11. ledna 2017, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/774 o programu nákupu aktiv veřejného sektoru na sekundárních trzích (ECB/2017/1), Úř. věst. L 16, 20. 1. 2017, s. 51.
  5. Rozhodnutí ECB/2015/10. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie  17. 2. 2017.
 10. Rozhodnutí ECB (EU) 2016/457 ze dne 16. března 2016 o způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených Kyperskou republikou  (ECB/2016/5), Úř. věst. L 79, 17. 3. 2016, s. 41.
 11. Rozhodnutí ECB ze dne 1. června 2016 o provádění programu nákupu cenných papírů podnikového sektoru  (ECB/2016/16), Úř. věst. L 157, 15. 6. 2016, s. 28.
  1. Rozhodnutí ECB (EU) 2017/103 ze dne 11. ledna 2017, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2016/948 o provádění programu nákupu cenných papírů podnikového sektoru  (ECB/2017/4), Úř. věst. L 16, 20. 1. 2017, s. 57.
  2. Rozhodnutí ECB/2016/16. Neoficiální konsolidované znění zpracované Úřadem pro publikace Evropské unie  13. 1. 2017.
  3. Rozhodnutí ECB (EU) 2017/1359 ze dne 18. května 2017, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2016/948 o provádění programu nákupu cenných papírů podnikového sektoru  (ECB/2017/13), Úř. věst. L 190, 21. 7. 2017, s. 20.
 12. Rozhodnutí ECB (EU) 2018/1148 ze dne 10. srpna 2018 o způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených Řeckou republikou a o zrušení rozhodnutí (EU) 2016/1041 (ECB/2018/21), Úř. věst. L 208, 17. 8. 2018, s. 91.Dodatečné informace

Právní akty, které pozbyly platnost

 1. Nařízení ECB (ES) č. 1053/2008 ze dne 23. října 2008 o dočasných změnách pravidel týkajících se způsobilosti zajištění  (ECB/2008/11), Úř. věst. L 282, 25. 10. 2008, s. 17.
 2. Rozhodnutí ECB ze dne 14. listopadu 2008, kterým se provádí nařízení ECB/2008/11 ze dne 23. října o dočasných změnách pravidel týkajících se způsobilosti zajištění  (ECB/2008/15), Úř. věst. L 309, 20. 11. 2008, s. 8.
 3. Obecné zásady ECB ze dne 21. listopadu 2008 o dočasných změnách pravidel týkajících se způsobilosti zajištění (ECB/2008/18), Úř. věst. L 314, 25. 11. 2008, s. 14.
  1. Obecné zásady ECB ze dne 10. prosince 2009, kterými se mění obecné zásady ECB/2008/18 o dočasných změnách pravidel týkajících se způsobilosti zajištění  (ECB/2009/24), Úř. věst. L 330, 16. 12. 2009, s. 95.
  2. Obecné zásady ECB/2008/18. Neoficiální konsolidované znění [4 a) - b)]. Vypracováno Úřadem pro publikace Evropské unie 28. 5. 2010.
 4. Rozhodnutí ECB ze dne 2. července 2009 o provádění programu nákupu krytých dluhopisů  (ECB/2009/16), Úř. věst. L 175, 4. 7. 2009, s. 18.
 5. Rozhodnutí ECB ze dne 3. listopadu 2011 o provádění druhého programu nákupu krytých dluhopisů  (ECB/2011/17), Úř. věst. L 297, 16. 11. 2011, s. 70.
 6. Rozhodnutí ECB ze dne 27. února 2012, kterým se zrušuje rozhodnutí ECB/2010/3 o dočasných opatřeních týkajících se způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo zaručených řeckou vládou  (ECB/2012/2), Úř. věst. L 59, 1. 3. 2012, s. 36.Dodatečné informace
 7. Rozhodnutí ECB ze dne 18. července 2012, kterým se ruší rozhodnutí ECB/2012/3 o způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených řeckou vládou v kontextu nabídky Řecké republiky na výměnu dluhových nástrojů  (ECB/2012/14), Úř. věst. L 199, 26. 7. 2012, s. 26.Dodatečné informace