European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Vårt penningpolitiska utlåtande i korthet – september 2023

Vad beslutade vi?

Våra styrräntor höjdes med ytterligare 0,25 procentenheter

Detta kommer att bidra till att få ner inflationen ytterligare. Våra tidigare räntehöjningar har redan effekt på ekonomin. Våra framtida beslut kommer att bero på hur vi ser ekonomin och inflationen utvecklas.

Vad händer i ekonomin?

Ekonomin kommer att vara svag under en tid

Företagen investerar mindre och deras export går ner. Tillverkningen har det kämpigt och tjänster börjar tappa. Låg inflation och högre inkomster bör dock med tiden hjälpa ekonomin till återhämtning.

Arbetsmarknaden är fortsatt stark

Även om ekonomin håller på att kylas av är arbetslösheten fortsatt rekordlåg. Lönerna stiger för många människor. Men nu skapas färre jobb, även i tjänstesektorn.

Inflationen går ner men är fortfarande för hög

Livsmedel blir allt dyrare även om priserna inte stiger lika mycket som tidigare. Priserna på tjänster, särskilt för semester och resor, håller upp inflationen. Under de kommande månaderna bör inflationen sjunka ytterligare

Färre människor och företag tar lån.

När det blir dyrare att låna, lånar folk mindre.

Hur kommer ekonomin att utvecklas?

Vi räknar med att ekonomin är svag nu men att den återhämtar sig långsamt under de kommande åren.

Prognoser för euroområdets ekonomiska tillväxt 2023 och kommande år
(prognoser från september 2023)

Vi ser inflationen gå ner från höga nivåer. Med tiden räknar vi med att den går tillbaka till vårt 2-procentsmål.

Prognoser för inflation i euroområdet 2023 och kommande år
(prognoser från september 2023)

SE ÄVEN

För mer ingående info

PENNINGPOLITISKA BESLUT

Här hittar du ECB-rådets senaste beslut om räntor och instrument.

Pressmeddelande

PENNINGPOLITISKT UTLÅTANDE

Läs mer om skälen bakom besluten.

Penning­politiskt utlåtande
VILL DU VETA MER? SE VÅR FÖRKLARING
LÄS MER
Vad är penningpolitik?