European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skrót oświadczenia o polityce pieniężnej – luty 2022

Główne punkty

Gospodarka strefy euro wciąż się ożywia

W pierwszych miesiącach roku wzrost będzie słabszy, ponieważ pandemia nadal odbija się na aktywności gospodarczej. Jednak dużo ludzi już się zaszczepiło i teraz społeczeństwo i gospodarka lepiej radzą sobie z pandemią niż wcześniej.

Na razie wysokie ceny energii i różne niedobory spowalniają gospodarkę…

Niedobory sprzętu, materiałów i siły roboczej nadal hamują aktywność. Wysokie koszty energii niekorzystnie odbijają się na dochodach ludności i prowadzą do ograniczenia wydatków konsumpcyjnych. Ponadto firmy mniej inwestują.

…ale oczekujemy, że w dalszej części roku sytuacja gospodarcza się poprawi

Możliwe, że zatory podażowe zaczynają ustępować. Dzięki temu, że coraz więcej ludzi ma pracę, dochody gospodarstw domowych powinny wzrosnąć i będą one mogły więcej wydawać. Do mocnego odbicia gospodarki przyczynią się także wsparcie ze strony polityki i ożywianie się gospodarki światowej.

Inflacja pewnie pozostanie wysoka dłużej, niż wcześniej oczekiwano…

Główną przyczyną są ceny energii. Jednak rosną także ceny żywności i wielu innych towarów i usług.

…ale prawdopodobnie spadnie w ciągu tego roku

Presja cenowa związana z rynkami energetycznymi i zatorami w gospodarce powinna się obniżyć.

Co zdecydowaliśmy?

Nasza polityka nadal koncentruje się na perspektywie średniookresowej

Zakończymy zakupy netto w ramach naszego nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii z końcem marca 2022. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, polityka pieniężna musi zachować elastyczność i otwarte możliwości, żeby doprowadzić do ustabilizowania się inflacji na docelowym poziomie 2% w średnim okresie

POLECAMY TAKŻE

Szczegółowe informacje

DECYZJE W SPRAWIE POLITYKI PIENIĘŻNEJ

Zobacz, co Rada Prezesów zdecydowała w sprawie stóp procentowych i innych instrumentów EBC na swoim ostatnim posiedzeniu.

Komunikat prasowy

OŚWIADCZENIE O POLITYCE PIENIĘŻNEJ

Poznaj uzasadnienie aktualnych decyzji w sprawie polityki pieniężnej.

Oświadczenie o polityce pieniężnej
NIE JESTEŚ EKSPERTEM? PRZYDA SIĘ OBJAŚNIACZ!
OBJAŚNIAMY:
Na czym polega polityka pieniężna?